Programa IMPULSA: Orientació Professional a la FP

«Tot sembla impossible fins que no es fa» - Nelson Mandela

L’orientació personal, acadèmica, professional i ciutadana és una tasca que permet reduir l’abandonament escolar, promoure la continuïtat en els estudis i construir noves oportunitats. És també una feina que requereix temps, un temps que - a causa de les situacions de vida d’una part de l’alumnat – sol ser normalment superior al que tutors i tutores podeu dedicar donada la multiplicitat de funcions que desenvolupeu en el dia a dia.


 

L’IMPULSA és un projecte d’orientació personal, acadèmica, professional i ciutadana que treballa dins del marc de la pedagogia crítica i des d’una perspectiva holística i de justícia social. Ens enfoquem en la singularitat i diversitat de l’alumnat, en el seu entorn proper i el seu context social. 


 

Per fer-ho contemplem reptes i fortaleses intrapersonals (expectatives, motivació, competències...), interpersonals (situació familiar, conductes disruptives, clima d’aula...), contextuals (coneixement del sistema educatiu, laboral, de l’entorn...) i físiques i funcionals (discapacitats, trastorns de salut mental, consum de substàncies...). 


 

Tenint tot això en compte treballem de forma horitzontal i col·laborativa, creant vincle amb l’alumnat i relacions amb l’entorn, per tal de construir corresponsabilitat perquè la persona sigui un agent actiu del seu propi procés, prengui decisions i tingui els suports necessaris per posar-les en pràctica. 

L’IMPULSA vol ser un far que contribueixi a crear llum, esperança i eines per assolir els següents objectius:

 

Que els i les participants en el programa aconsegueixin:

 

  • Definir i posar en pràctica un pla d’acció/projecte professional que sigui satisfactori, sostenible i socialment just.
  • Desenvolupar competències pel desenvolupament professional i per trencar les barreres personals i socials que poden impedir-lo.
  • Ampliar el coneixement sobre les noves opcions professionals del segle XXI.

 

Per aconseguir aquests objectius l’IMPULSA ofereix diferents accions, TU TRIES quines:

Vols més informació? Envia un missatge a la Queralt queralt.bp@fempedagogia.net o envia un WhatsApp al 621 39 16 06

Suport a els/les professionals:

Coordinació, formació, acompanyament i suport en el tractament de dificultats d’aprenentatge, gestió de conflictes... en totes aquelles qüestions d’orientació personal, acadèmica, professional i ciutadana de l’alumnat que es considerin necessàries. Establim mesures de treball en equip que siguin viables i responguin a les formes organitzatives del centre

 

Acompanyament :

Treballem amb l’alumnat i les seves famílies per adreçar les seves necessitats a partir de les seves fortaleses i des d’una perspectiva integral i centrada en la persona. Atenent la seva situació, podem treballar motivació, dificultats d’aprenentatge, gestió de conflictes, construcció de coneixement sobre opcions formatives o sobre el present i futur del mercat laboral, suport familiar per als menors d’edat, on i com demanar ajuda davant problemes econòmics, preinscripcions...

 

Formació:

Formacions per al desenvolupament de competències relacionades en els reptes professionals, acadèmics i personals que es troben. Van dirigits a: 

  • Joves: tallers per al desenvolupament de competències relacionades amb els seus reptes professionals i de continuïtat formativa. 
  • Famílies: Catàleg de tallers d'orientació pràctics i participatius, on els participants trobaran estratègies que els ajudin amb les seves necessitats.

Al catàleg podeu veure tota l’oferta que tenim, si hi ha alguna temàtica més específica que vulgueu realitzar, fem tallers a mida de les vostres necessitats.

Activitats específiques :

Organització d'activitats personalitzades específiques com: Tastet de professions, job shadowing, Participació comunitària, Vinculació amb centres FP

                                                                 Avís Legal         |        Polìtica de Privacita        |     Política de Cookies                                          

 ©2023 Fundació Fem Pedagogia. Tots els drets reservats.                                                                                Disseny elaborat per Mònica Daniela Salas Góngora i Andrea López Moretti

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.