Acompanyament

L’acompanyament, per a nosaltres, és un procés relacional i continu que té la finalitat de què les trajectòries de les persones o de les organitzacions amb les quals treballem avancin. Posem les fortaleses personals i organitzacionals en el centre i, partint d’elles, fem camí plegades amb Empreses, l’Administració pública i ciutadania que vulgui avançar en el seu Desenvolupament professional per establir processos de treball fonamentats en objectius assumibles i acordats que condueixen a resultats tangibles i d’impacte. 

                                                                 Avís Legal         |        Polìtica de Privacita        |     Política de Cookies                                          

 ©2023 Fundació Fem Pedagogia. Tots els drets reservats.                                                                           Disseny elaborat per Mònica Daniela Salas Góngora