Acompanyament

L’acompanyament, per a nosaltres, és un procés relacional i continu que té la finalitat de què les trajectòries de les persones o de les organitzacions amb les quals treballem avancin. Posem les fortaleses personals i organitzacionals en el centre i, partint d’elles, fem camí plegades amb Empreses, l’Administració pública i ciutadania que vulgui avançar en el seu Desenvolupament professional per establir processos de treball fonamentats en objectius assumibles i acordats que condueixen a resultats tangibles i d’impacte. 

                                                                 Avís Legal         |        Polìtica de Privacita        |     Política de Cookies                                          

 ©2024 Fundació Fem Pedagogia. Tots els drets reservats.                                                                                Disseny elaborat per Mònica Daniela Salas Góngora i Andrea López Moretti

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.